Category Archives: Actes Laboral

Acta Grup Laboral del 7 de Juliol

E-mail de contacte: comissiolaboralsants@gmail.com    @LaboralSants

PROPERA REUNIÓ: DIJOUS 14 A LES 19H, Plaça de Sants

ACTA ANTERIOR: 7 JULIOL 

Acta del Grup Laboral Dijous 7 de Juliol

Una companya parla del Comitè contra les Retallades de Sants: van donar suport a les treballadores de la Factory davant l’acomiadament de plantilla amb antiguitat per substituir-la per gent amb nous contractes basura; van elaborar una mena d’Enquesta Obrera per conèixer la situació dels treballadors i treballadores del districte, … i teníen com a objectiu lluita contra la reforma laboral i de les pensions, així com les retallades socials.

Es fan propostes de com fer créixer el grup així com l’Assemblea: parlar amb les presidències de les comunitats de veïns/propietaris, … decidim passar la proposta amb detall (hi ha experiències prèvies) a la Comissió de Difusió.

Es fan propostes per arribar a les empreses del barri:
– Promoure (sobre la base del treball previ que estan fent alguns treballadors) una reunió conjunta dels treballadors/es de Torre Catalunya i ExpoHotel i prendre-ho com a punt de partida per anar aplegant d’altres empreses i centres de treball amb els que tinguem contacte.
– Fer una trobada amb xerrada-debat monogràfica sobre la precarietat laboral i les retallades socials, específicament dirigida als treballadors/es del barri (o no), amb bons ponents.
– S’esmenta que per fer feina laboral a Sants no cal viure a Sants, sinó que també es cridi a les persones que treballen a Sants.
– Es fa èmfasi en la necessitat de què l’assemblea sigui un espai per a la solidaritat i el suport mutu per a les problemàtiques dins les empreses, per trencar l’aïllament i la manca d’informació.
– Es comenta que hauriem de fer esment a les condicions d’horari/salari de comerç. S’informa de què Mercadona exigeix a les treballadores que es maquillin. J cercarà més informació.
– Parlem de com donar suport als treballadors/res de Telefònica amb l’ERO.

Decidim:

  • que com a activitat d’estiu, mirarem de fer la flashmob de Telefònica o alguna altre cosa. M xerra amb ells.
  • mirar de trobar un cens d’empreses per començar roda de contactes. Queda encarregada I.
  • Informar a la Comissió de Treballadors/es Indignats de Catalunya de que ens hem constituït.